Toksyczna rtęć w szczepionkach

Trafiłam ostatnio na bardzo merytoryczny artykuł w „Farmacji Współczesnej” o wpływie rtęci na ludzki organizm, który jednoznacznie mówi o zawartości tejże w szczepionkach oraz o konsekwencjach z tym związanych.

Na początku trochę o samym pierwiastku.

 

Z artykułu możemy się dowiedzieć, że rtęć nie spełnia żadnej fizjologicznej funkcji w organizmie człowieka, a jej minimalne „bezpieczne” stężenie jest praktycznie niemożliwe do określenia.

Ponad to „metaloorganiczna postać rtęci, metylortęć (MeHg), jest najbardziej toksyczną postacią tego pierwiastka. Ma ona zdolność bioakumulacji i biomagnifikacji w łańcuchu troficznym, a także może ona przenikać przez bariery biologiczne, w tym barierę łożyskową i wpływać na prawidłowy rozwój płodu. Ponadto ze względu na rozpuszczalność w lipidach MeHg może mieć negatywny wpływ na układy nerwowy i rozrodczy oraz wątrobę.”

„Rtęć (Hg) stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Pierwiastek ten był powszechnie stosowany, między innymi przy produkcji kosmetyków i szczepionek. (…) W artykule dokonano przeglądu wpływu Hg na organizm człowieka w oparciu o najnowsze wyniki badań. „

Czyli jednak informacja o rtęci w preparatach szczepionek nie jest teorią spiskową ale FAKTEM i to popartym najnowszymi wynikami badań.

Jednak skoro ten pierwiastek jest tak bardzo toksyczny, ekstremalnie niebezpieczny to dlaczego występuje w szczepionkach podawanych noworodkom? Okazuje się, że „Związki Hg (rtęci) mają właściwości antyseptyczne i przeciwgrzybicze. Dlatego tiomersal, w skład którego wchodzi 49,6% etylortęci, był powszechnie stosowany jako środek konserwujący w produktach farmaceutycznych, w tym szczepionkach i kosmetykach. Jednak w 1998 roku FDA zakazała stosowania tego środka konserwującego jako składników leków ze względu na wpływ Hg na centralny układ nerwowy.”

Już wtedy (1998 r.) występowanie zaburzeń neurologicznych u dzieci, trudności z nauką, nadpobudliwość zaczęto łączyć z faktem otrzymywania przez nie w pierwszym roku życia dużych dawek rtęci w szczepionkach.

A co na to Polska?

Państwowa Inspekcja Sanitarna?

Ministerstwo Zdrowia?

NIC!

W Polsce preparatami zawierającymi tiomersal nadal szczepi się dzieci przeciwko:

wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B),

krztuścowi, błonicy i tężcowi.

i jeszcze inne o których nie wiemy, a to dlatego że według PZH:

„Szczepionka zawierająca śladowe ilości tiomersalu może być traktowana na równi ze szczepionką wolną od tiomersalu, co w praktyce związane jest z tym, że tiomersal w takim przypadku nie jest wymieniany jako substancja pomocnicza w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Dlatego rodzicu jeśli producenci będą chcieli to napiszą o tiomersalu w ChPL, a raczej nie chcą to nie napiszą… bo mogą.

Badania jednoznacznie wykazują, że NIE MOŻNA USTALIĆ BEZPIECZNEGO POZIOMU RTĘCI w organizmie człowieka ale jednak według organu upoważnionego do rejestracji produktów leczniczych do obrotu (URPL) taki poziom to 50 µg tiomersalu/dawkę (tj. 25 µg etylortęci/dawkę).

Skąd taka wiedza? Gdzie są badania potwierdzające powyższe? Nie wiadomo…

ZATRUCIE RTĘCIĄ – SKUTKI

Poniżej fragmenty podręcznika medycznego -„Toksykologia współczesna-metale i metaloidy oraz odtrutki” Witolda Seńczuka dotyczące zatrucia organizmu dorosłego człowieka rtęcią.

Jak widać na wykresie rtęć działa destrukcyjnie w pierwszej kolejności na centralny układ nerwowy wywołując:

 • drżenie kończyn lub głowy,
 • ataksję (zaburzenia koordynacji ruchowej ciała),
 • zaburzenia snu,
 • depresję,
 • wybuchy gniewu,
 • utratę wzroku i słuchu,
 • osłabienie odruchów,
 • utratę pamięci.

Okazuje się także, że pierwiastek ten bez trudu forsuje naturalną barierę krew-mózg! Zatem dywagacje na temat posiadania tej bariery lub jej braku u dzieci w przypadku szczepionek z tiomersalem nie mają żadnego znaczenia.

„Objawy zatrucia Hg u niemowląt są bardzo podobne do objawów autyzmu. Dlatego zaczęto spekulować na temat wpływu szczepionek, zawierających tiomersal na rozwój autyzmu.”

Rtęć ma również destrukcyjny wpływ na:

 • układ krążenia
 • układ dokrewny
 • układ szkieletowy
 • układ moczowy
 • układ rozrodczy

oraz

 • układ immunologiczny (odpornościowy)!!!!

„Stwierdzono, że formy nieorganiczne i organiczne Hg zmniejszają
odporność na wirusy grypy i Coxsackie oraz bakterie z rodzaju Salmonella i pierwotniaki z rodzaju Plasmodium”

Z tej krótkiej analizy wyłania się smutny obraz polskiej rzeczywistości. Refleksje i wnioski do wyciągnięcia pozostawiam Tobie Rodzicu.

A.K.