STOWARZYSZENIA

Świadomi rodzice współtworzą lub współpracują z następującymi stowarzyszeniami:

Stowarzyszenie Centrum Informacji o Zdrowiu 
DOBROSTAN
ul.Wolbromska 18/1b
53-148 Wrocław

Hepatotoksyczność leków czyli leki uszkadzające wątrobę

źródło: wikipedia

 

Leki hepatotoksyczne to przede wszystkim:
– Paracetamol,
– Niesterydowe leki przeciwzapalne (ibuptofen, nurofen, itp.),
– Kwas acetylosalicylowy czyli aspiryna,
– Antybiotyki tj. amoksycylina, erytromycyna,

Które z tych leków brałeś? Które brało Twoje dziecko? Kiedy ostatnio badałeś wątrobę sobie i swojemu dziecku?

źródło: https://pediatria.mp.pl/choroby/ukladpokarmowy/50956,polekowe-uszkodzenia-watroby-u-dzieci

WYKONAJ BADANIE ENZYMÓW WĄTROBOWYCH!!!
ALAT, 
ALP, 
AspAT, 
GGTP, 
LDH, 
ChE

Wątroba jest wielofunkcyjnym gruczołem, stanowiącym ważną część układu pokarmowego. Do zadań wątroby należy między innymi gospodarka węglowodanami (to ona wytwarza, gromadzi, jak również uwalnia glukozę), gospodarka tłuszczowa i białkowa, przemiana hemu w bilirubinę, a także wytwarzanie żółci, niezbędnej do trawienia tłuszczów. Narząd ten jest ważny z punktu widzenia naszej odporności, ponieważ potrafi neutralizować niektóre drobnoustroje w procesie fagocytozy.


Jedną z jej funkcji jest też oczyszczanie z toksyn, przez co jest bardzo narażona na uszkodzenia. Posiada co prawda duże zdolności regeneracyjne (między innymi w tej chwili przeprowadza się zabieg usunięcia jednego płatu na przykład pod przeszczep, a usunięta część zostaje zregenerowana), jednak zbyt wiele uszkodzeń z czasem ją osłabia. Dochodzi w tej sytuacji do marskości wątroby, czyli po prostu do utraty jej właściwego działania i niemożności podjęcia zwyczajowych funkcji.

 

Toksyczna rtęć w szczepionkach

Trafiłam ostatnio na bardzo merytoryczny artykuł w „Farmacji Współczesnej” o wpływie rtęci na ludzki organizm, który jednoznacznie mówi o zawartości tejże w szczepionkach oraz o konsekwencjach z tym związanych.

Na początku trochę o samym pierwiastku.

 

Z artykułu możemy się dowiedzieć, że rtęć nie spełnia żadnej fizjologicznej funkcji w organizmie człowieka, a jej minimalne „bezpieczne” stężenie jest praktycznie niemożliwe do określenia.

Ponad to „metaloorganiczna postać rtęci, metylortęć (MeHg), jest najbardziej toksyczną postacią tego pierwiastka. Ma ona zdolność bioakumulacji i biomagnifikacji w łańcuchu troficznym, a także może ona przenikać przez bariery biologiczne, w tym barierę łożyskową i wpływać na prawidłowy rozwój płodu. Ponadto ze względu na rozpuszczalność w lipidach MeHg może mieć negatywny wpływ na układy nerwowy i rozrodczy oraz wątrobę.”

„Rtęć (Hg) stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Pierwiastek ten był powszechnie stosowany, między innymi przy produkcji kosmetyków i szczepionek. (…) W artykule dokonano przeglądu wpływu Hg na organizm człowieka w oparciu o najnowsze wyniki badań. „

Czyli jednak informacja o rtęci w preparatach szczepionek nie jest teorią spiskową ale FAKTEM i to popartym najnowszymi wynikami badań.

Jednak skoro ten pierwiastek jest tak bardzo toksyczny, ekstremalnie niebezpieczny to dlaczego występuje w szczepionkach podawanych noworodkom? Okazuje się, że „Związki Hg (rtęci) mają właściwości antyseptyczne i przeciwgrzybicze. Dlatego tiomersal, w skład którego wchodzi 49,6% etylortęci, był powszechnie stosowany jako środek konserwujący w produktach farmaceutycznych, w tym szczepionkach i kosmetykach. Jednak w 1998 roku FDA zakazała stosowania tego środka konserwującego jako składników leków ze względu na wpływ Hg na centralny układ nerwowy.”

Już wtedy (1998 r.) występowanie zaburzeń neurologicznych u dzieci, trudności z nauką, nadpobudliwość zaczęto łączyć z faktem otrzymywania przez nie w pierwszym roku życia dużych dawek rtęci w szczepionkach.

A co na to Polska?

Państwowa Inspekcja Sanitarna?

Ministerstwo Zdrowia?

NIC!

W Polsce preparatami zawierającymi tiomersal nadal szczepi się dzieci przeciwko:

wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B),

krztuścowi, błonicy i tężcowi.

i jeszcze inne o których nie wiemy, a to dlatego że według PZH:

„Szczepionka zawierająca śladowe ilości tiomersalu może być traktowana na równi ze szczepionką wolną od tiomersalu, co w praktyce związane jest z tym, że tiomersal w takim przypadku nie jest wymieniany jako substancja pomocnicza w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Dlatego rodzicu jeśli producenci będą chcieli to napiszą o tiomersalu w ChPL, a raczej nie chcą to nie napiszą… bo mogą.

Badania jednoznacznie wykazują, że NIE MOŻNA USTALIĆ BEZPIECZNEGO POZIOMU RTĘCI w organizmie człowieka ale jednak według organu upoważnionego do rejestracji produktów leczniczych do obrotu (URPL) taki poziom to 50 µg tiomersalu/dawkę (tj. 25 µg etylortęci/dawkę).

Skąd taka wiedza? Gdzie są badania potwierdzające powyższe? Nie wiadomo…

ZATRUCIE RTĘCIĄ – SKUTKI

Poniżej fragmenty podręcznika medycznego -„Toksykologia współczesna-metale i metaloidy oraz odtrutki” Witolda Seńczuka dotyczące zatrucia organizmu dorosłego człowieka rtęcią.

Jak widać na wykresie rtęć działa destrukcyjnie w pierwszej kolejności na centralny układ nerwowy wywołując:

 • drżenie kończyn lub głowy,
 • ataksję (zaburzenia koordynacji ruchowej ciała),
 • zaburzenia snu,
 • depresję,
 • wybuchy gniewu,
 • utratę wzroku i słuchu,
 • osłabienie odruchów,
 • utratę pamięci.

Okazuje się także, że pierwiastek ten bez trudu forsuje naturalną barierę krew-mózg! Zatem dywagacje na temat posiadania tej bariery lub jej braku u dzieci w przypadku szczepionek z tiomersalem nie mają żadnego znaczenia.

„Objawy zatrucia Hg u niemowląt są bardzo podobne do objawów autyzmu. Dlatego zaczęto spekulować na temat wpływu szczepionek, zawierających tiomersal na rozwój autyzmu.”

Rtęć ma również destrukcyjny wpływ na:

 • układ krążenia
 • układ dokrewny
 • układ szkieletowy
 • układ moczowy
 • układ rozrodczy

oraz

 • układ immunologiczny (odpornościowy)!!!!

„Stwierdzono, że formy nieorganiczne i organiczne Hg zmniejszają
odporność na wirusy grypy i Coxsackie oraz bakterie z rodzaju Salmonella i pierwotniaki z rodzaju Plasmodium”

Z tej krótkiej analizy wyłania się smutny obraz polskiej rzeczywistości. Refleksje i wnioski do wyciągnięcia pozostawiam Tobie Rodzicu.

A.K.

 

Kto kupił Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, Izby Lekarskie i przymus szczepień?

 

„Stanowisko nr 22
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 28 sierpnia 2018 roku
w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi:

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych mając ustawowe prawo, na mocy art………do zajmowania stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia, wnosi o odrzucenie w całości obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przygotowany przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”.”

Całość tutaj: http://nipip.pl/stanowisko-nr-22-prezydium-nrpip-z-dnia-28…/

Dlaczego Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie chce wprowadzenia przepisów wzorem 20 krajów Europy i chce utrzymać przymus szczepień w Polsce?

Odpowiedź może być w raporcie przejrzystości.

Tylko w 2016 roku i tylko od jednego producenta szczepionek GSK, NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH otrzymała 110.700,00 PLN, a rok później 147.600,00 PLN
W sumie otrzymali 258.300,00 PLN w ramach umów sponsorskich.

Ile otrzymali od innych producentów? Tego nie wiemy, nie wszyscy producenci uczestniczą w raporcie przejrzystości, a beneficjenci nie zgadzają się na publikowanie danych.

Zatem jakim prawem instytucja sponsorowana przez min. jednego producenta szczepionek na kwotę ponad ćwierć miliona zł ma prawo do zajmowania stanowiska w sprawie stanu zdrowia społeczeństwa?

KOLEJNY PRZYKŁAD:
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego otrzymał w 2017 r. od GSK 30.000,00 PLN w ramach umów sponsorskich.

Prezesem Zarządu jest prof. Teresa Jackowska, która jest członkiem Zespołu Ekspertów ds. Szczepień przy Ministrze Zdrowia.

Inne pełnione funkcje:
Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii
Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka.
Członek Zarządu Głównego PTP.
Redaktor Naczelny czasopisma „Analiza Przypadków w Pediatrii”.
Ileż tu możliwości sponsoringu prawda?

Kto jeszcze otrzymuje darowizny lub pieniądze w ramach umów sponsorskich od producentów szczepionek?

2016 od GlaxoSmithKline:
POLSKIE TOWARZYSTWO ALERGOLOGICZNE – 147.231,00 PLN 
(dlatego alergolog nie powie, że alergie są od szczepień?)

POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB PŁUC – 289 025,40 PLN

POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE AIDS – 147.600,00 PLN

POLSKIE TOWARZYSTWO DERMATOLOGICZNE – 88.560,00 PLN 
(Dermatolog też nie mówi, że AZS mogą powstawać od szczepionek)

INSTYTUT PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ 50 000,00 PLN

KOLEGIUM LEKARZY RODZINNYCH W POLSCE – 36.900,00 PLN

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych – 30.750,00 PLN

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W CZĘSTOCHOWIE – 13.000,00 PLN

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W RZESZOWIE – 8.000,00 PLN

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMAKOEKONOMICZNE – 18.450 PLN

2017 tylko od GSK:
INSTYTUT PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ – 50.000 PLN  WTF????? W jakim celu????

POLSKIE TOWARZYSTWO ALERGOLOGICZNE – 85.466,00 PLN

POLSKIE TOWARZYSTWO DERMATOLOGICZNE – 38.966,40 PLN

POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB PŁUC – 36.875,40 PLN

POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE AIDS – 170.478,00 PLN Prezes prof dr hab. n. med Miłosz Parczewski Autor i współautor ponad 50 prac naukowych z zakresu HIV AIDS i chorób zakaźnych.

Polskie Towarzystwo Neonatologiczne – 20.910,00 PLN 
To oni apelują o konieczność rozszerzenia procedury wykonywania szczepień na oddziałach noworodkowych.
https://www.termedia.pl/Jak-neonatolodzy-realizuja-szczepie…

Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego – 25.000,00 PLN 

Stowarzyszenie na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy Pokonać Sepsę – 84.870,00 PLN

To tylko maleńki kawałeczek listy GSK, a są przecież jeszcze inni producenci. Jest przecież polski BIOMED, który nie jest zrzeszony w INFARMIE i żadnych danych nie publikuje.
Mam wrażenie, że sponsorowani są wszyscy ze służby zdrowia mający jakikolwiek wpływ na przepisy z zakresu służby zdrowia.
Działa to tak, że powstają setki fundacji i towarzystw, w radach i zarządach których siadają ważni lekarze. Strumień pieniędzy od producentów płynie do tych zarządów i rad.

Ludzie kochani, tu trzeba CBA, CBŚ i sejmowej komisji śledczej żeby rozpieprzyć ten chory system!

Autor anonimowy

Żródło:
GSK_PL_2016_EFPIA_HCPO_Disclosure_Report GSK_PL_2017_EFPIA_HCPO_Disclosure_Report

 

Rodzic wie najlepiej!

„Bywało tak niekiedy: wzywa mnie matka.
– Właściwie dziecko jest zdrowe, nic mu nie jest. Tylko chciałabym,
żeby je pan zobaczył.
Oglądam, daję kilka wskazówek, odpowiadam na pytania. Ależ
zdrowe, miłe, wesołe.
– Do zobaczenia.
I tego wieczora lub nazajutrz:
– Panie doktorze, dziecko ma gorączkę.
Matka dostrzegła to, czego ja, lekarz, nie umiałem wyczytać w po –
wierz chownym badaniu w ciągu krótkiej wizyty.
Godzinami pochylona nad małym, nie mając metody obserwacji,
nie wie, co dostrzegła, nie ufając sobie, nie odważa się przyznać
do poczynionych subtelnych spostrzeżeń.
A zauważyła, że dziecko, które nie ma chrypki, ma jednak głos
cokolwiek matowy. Gaworzy cokolwiek mniej lub ciszej. Raz
drgnęło we śnie silniej niż zwykle. Roześmiało się po obudzeniu,
ale słabiej. Ssało cokolwiek wolniej, może z dłuższymi pauzami,
jakby roztargnione. Czy podczas śmiechu się skrzywiło, a może
się tylko zdawało? Ulubioną zabawkę rzuciło z gniewem – dlaczego?
Stu objawami, które dostrzegło jej oko, ucho, brodawka piersi,
stu mikroskargami powiedziało:
„Jestem niedysponowane. Nietęgo się dziś czuję”.
Matka nie wierzyła, że widzi to, co widziała, bo o żadnym z podobnych
objawów nie czytała w książce.”

Janusz Korczak „Jak kochać dziecko w rodzinie”

Cała książka:

http://brpd.gov.pl/sites/default/files/jak_kochac_dziecko_dziecko_w_rodzinie.pdf